Naar alle waarschijnlijkheid blijkt Oranjevereniging Hurwenen al vóór de Tweede Wereld Oorlog te zijn opgericht. Tijdens de Tweede Wereld Oorlog is het bestaan van de vereniging opgeheven en is nagenoeg bijna alle boekhouding verloren Oranjevereniging Hurwenengegaan. Vlak na de Tweede Wereld Oorlog hebben enkele bewoners van Hurwenen toch de draad weer opgepakt en was de heroprichting van Oranjevereniging Hurwenen weer een feit. Daarom kunnen we zeggen dat Oranjevereniging Hurwenen al sinds 1945 haar hart laat gelden binnen de Gemeenschap van Hurwenen en ver daarbuiten.

Met een enthousiast bestuur, een vaste groep vrijwilligers, trouwe sponsoren en een groot ledenbestand zorgt Oranjevereniging Hurwenen ervoor dat er elk jaar wéér een feestelijke programma van Koninginnedag en vanaf 2014 Koningsdag georganiseerd wordt. Ook buiten deze dag om organiseert Oranjevereniging Hurwenen vele gezellige activiteiten door het gehele jaar heen. De gezellige sfeer vanuit de gemeente en de daarbij verschillende activiteiten trekken elk jaar weer enorm veel mensen. Wij als Oranjevereniging Hurwenen vinden het vooral belangrijk dat de saamhorigheid binnen het dorp Hurwenen en daarbuiten bewaard moet worden, en wij als Oranjevereniging streven erna om dit alles mogelijk te maken.

Meer informatie: Oranjevereniging Hurwenen of op facebook