De Hurnse Groentjes is de straatvereniging van de Groenestraat in Hurwenen. Ook bewoners van de Waaldijk met een ingang aan de Groenestraat kunnen lid worden. De Hurnse Groentjes stellen zich ten doel de onderlinge band en de betrokkenheid met buren en straat genoten te versterken.

De vereniging onderneemt daartoe een aantal activiteiten. De belangrijkste is het jaarlijkse zomerfeest, eind augustus/begin september op het terrein van één van de leden. Dit feest is meestal een barbecue voorafgegaan door een kinderactiviteit. Daarnaast verspreidt de vereniging met Sinterklaas, kerst/nieuwjaar en met Pasen een aardigheidje onder de leden. Tenslotte besteedt de vereniging aandacht aan het zogenaamde “lief en leed” in de straat door een huisbezoek met een bloemetje te verzorgen voor nieuwe bewoners, bij ziekte, geboorte en andere daarvoor in aanmerking komende gebeurtenissen.

Eén keer per jaar in april wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Ongeveer twee/derde van de in aanmerking komende adressen in de Groenestraat en op de Waaldijk zijn lid van de vereniging. De jaarlijkse contributie bedraagt 5 euro per volwassene (18+) en er wordt een kleine bijdrage voor deelname aan de barbecue gevraagd.

Het bestuur bestaat uit:

Pim Vaders                                  Voorzitter/penningmeester

Margriet Agterberg                  Secretaris

Mari Kooijman                            Vice-voorzitter

Tonny Janmaat                           Bestuurslid “lief en leed”.groentjes