Flyer Hart van Hurwenen (maart 2019)

Uitwerking Ophaalronde Hart van Hurwenen 2018-2019

 

Brief aan gemeente Maasdriel:

Beste Wethouder De Vries en mevrouw Stolk,

De werkgroep Hart van Hurwenen – met mandaat van de dorpsraad – heeft de ophaalronde in het dorp over de toekomst van het Hart van Hurwenen afgerond. Hier waren heel veel dorpsgenoten bij te betrokken. Het beeld dat zich aandient, is behoorlijk compleet en eenduidig. Bijgaand de uitwerking van de ophaalronde.

We volgen de verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst van het Hart van Hurwenen op de voet: de discussie rond de geitenboerderij, de financiering van de nieuwbouw van de voetbalvereniging en de toekomst van Dorpshuis De Kil. De werkgroep houdt rekening daaruit volgende scenario’s, en neemt voor de diverse scenario’s de input van de inwoners mee voor een visie op het Hart van Hurwenen. Op 13 maart delen we deze scenario’s in een informatie-avond met het dorp en gaat het dorp daarover in gesprek. We houden u daarvan op de hoogte.

We zouden van uw kant ook graag op de hoogte blijven van mogelijke ontwikkelingen:

– Wat zijn de mogelijke leerpunten van de gemeente voor Hurwenen door het proces en de invulling van de korfbalvelden in Well? Uit de media begrijpen we dat daar gefaseerd gebouwd gaat worden, met de gemeente in de regierol.

– Wanneer mogelijke projectontwikkelaars zich aandienen voor het Hart van Hurwenen, dan hoort de dorpsraad dit graag zo spoedig mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Conny Boekestijn – Voorzitter Dorpsraad Hurwenen
Jouwert van Geene – Adviseur Leefbaarheidsalliantie – Spectrum