Maasdriel, 28 maart 2019

Geachte voorzitter, college en leden van de raad,

U bent hier vanavond bij elkaar o.a. voor de afronding van de discussie over de geitenhouderij van Alexander van der Schans. Twee weken geleden hebben wij als
dorpsraad ook gebruik gemaakt van het spreekrecht en onze zorgen kenbaar gemaakt omtrent de leefbaarheid, gezondheid en welzijn van de inwoners van Rossum en Hurwenen.
We hoeven dat nu niet opnieuw te herhalen, ik denk dat wij daarin, samen met de andere sprekers voldoende duidelijk zijn geweest. Met al onze zorgen zijn wij er ons van bewust dat
de Bommelerwaard een bedrijvig gebied is, dat houdt de motor ronkend van de gemeente Maasdriel en is van economisch belang voor de inwoners. Echter, het is nu voor ieder
weldenkend mens duidelijk, dat wat er hier gebeurt niet kan met de huidige inzichten.
Nu moeten we verder met respect voor onze leefomgeving.

Daarom vragen wij u om constructief, over de inhoud met elkaar in overleg te gaan. Om met behulp van de provincie tot een oplossing te komen. Daarbij verzoeken we ook Alexander
van der Schans om zo bereidwillig mogelijk te zijn en constructief mee te denken. Wij hopen ook dat de Stichting Fris en Gezond Hurwenen &Rossum inzet op oplossen. Het is lastig om
het voor alle partijen in deze kwestie goed te doen maar door constructief te blijven overleggen met elkaar, over de inhoud en met de kennis van nu, moeten we toch verder
kunnen komen? Laten we elkaar proberen te vinden in een oplossing waarbij welzijn van inwoners voorop staat. Een oplossing waarbij we ons weer kunnen richten op leefbaarheid van deze beide kernen. Werken aan een gezonde leefomgeving, met goede voorzieningen, woningbouw en sportvelden. Zodat inwoners het vertrouwen in hun bestuur weer terug krijgen. U weet vast
hoe dat gaat met vertrouwen; ‘het komt te voet en gaat te paard.’

Wij verzoeken de wethouder om ons, dorpsraden adequaat te blijven informeren over de voortgang van het proces. Zodat wij waar mogelijk kunnen ondersteunen.
Nu wij alle ingediende moties over dit onderwerp lezen, proberen wij als Dorpsbelang Rossum en Dorpsraad Hurwenen, ondanks alle fouten die in dit dossier in het verleden zijn gemaakt, moed en vertrouwen te putten uit uw hernieuwde aanpak. Inzetten op handhaving en ons, uw inwoners daar op een transparante wijze van op de hoogte houden, de grip terugkrijgen op vergunningen en nadenken over verplaatsing.

Beste mensen, vooruit met de geit!

Wij danken u voor uw aandacht.

Namens Dorpsbelang Rossum en Dorpsraad Hurwenen
Conny Boekestijn