Als dorpsraad vinden wij dat ons mooie Hurwenen momenteel wel erg negatief in de belangstelling staat door alle berichten rondom de geitenhouderij in ons dorp. Wat jammer dat het zo moet gaan. Jaren geleden waren we onder de indruk van zo’n mooie schone boerderij. Echter, schaalvergroting brengt andere problemen met zich mee, daar kunnen we met z’n allen niet meer omheen. En dat ondervindt Alexander van der Schans momenteel keer op keer. Dat noemen we voortschrijdend inzicht.

Ten aanzien van het geitendossier zetten wij als dorpsraad in op oplossen door met elkaar in overleg te blijven. We onderhouden nauwe contacten met de politieke partijen en hebben diverse malen ingesproken op commissie- en raadsvergaderingen over onze insteek. Wij hebben constructief overleg met Alexander van der Schans, de gemeente, provincie en GGD over dit onderwerp.
Binnenkort  overleggen we met de Stichting Gezond & Fris Hurwenen & Rossum over kansen voor  mogelijke oplossingen.

Wij zetten ons doorlopend in voor een veilige en gezonde leefomgeving. Daarbij houden wij in gedachten dat we hier in een bedrijvig en van oudsher agrarisch gebied wonen.

We hebben contact gehad met de GGD. Zij kunnen u persoonlijk meer vertellen over de gezondheidsrisico’s U kunt  GGD Gelderland Zuid als volgt bereiken: tel. 088 144 7144. Of kijk voor informatie op: https://ggdgelderlandzuid.nl/milieuengezondheid/omgeving/veehouderij-en-gezondheid/

Of op: www.kennisplatformveehouderij.nl

Wij adviseren u bij luchtwegklachten contact op te nemen met uw huisarts.

 

#DOESLIEF  Dorpsraad Hurwenen