Doe, praat en beslis mee

Via ‘Goed Idee, Doe er iets mee’ heeft de dorpsraad een verzoek bij de gemeente ingediend met de vraag “hoe werkt de gemeente?” De kern van onze vraag was welke beïnvloedings- mogelijkheden hebben inwoners richting de gemeente.

En hoe brengen we een constructieve dialoog op gang tussen ambtenaren en inwoners.

De gemeente is voortvarend aan de slag gegaan met onze vraag. Om duidelijkheid te geven over de werkwijze van de gemeente is er een handboek gemaakt met daarin de belangrijkste mogelijkheden om mee te doen, mee te praten en mee te beslissen.

Op 10 januari jl. is dit handboek tijdens een interactieve bijeenkomst gepresenteerd aan alle dorpsraden. Op deze zeer goed bezochte avond waarbij ook de burgermeester, wethouders, raadsleden, leden van de diverse cliëntenraden en leden van inspiratieraden aanwezig waren hebben we met elkaar verder gesproken over onze tweede vraag.

De tekeningen en opmerkingen geven een aardig beeld van de avond.

Tekeningen Visueel Notulist

Rode draad gemeente en adviesraden

Wij voelen ons als dorpsraden serieus genomen door de gemeente, er lijkt meer bewustwording te komen bij de ambtenaren. De burgermeester is een groot voorstander van het meer naar buiten treden van het ambtelijk apparaat.

Maar we zijn er nog niet, we blijven als dorpsraad inzetten op constructieve communicatie met de gemeente.

Wordt vervolgd!