Notulen vergadering dinsdag 22 mei dorpshuis 20.00 uur

Notulen vergadering dinsdag 22 mei dorpshuis 20.00 uur Aanwezig: Pim, Corien, Bernard, Conny , afwezig met bericht: Jantien 1. Opening : Pim opent de vergadering en heet allen welkom. 2. Mededelingen en ingezonden stukken:  N.a.v. de notulen op de website; mail van Hans van Schijndel (beheerder van het dorpshuis) met wensen en voorwaarden van

Meer lezen? Klik hier

Notulen 17 april 2018

Notulen vergadering dinsdag 17 april 2018 dorpshuis 19.00 uur Aanwezig: Pim, Corien, Bernard, Jantien, Conny 1. Opening : Pim opent de vergadering en heet allen welkom. Kennismaking : Veerle Vanvenckenray: Veerle is nieuw aangesteld bij de gemeente als beleidsregiseur. In haar takenpakket leefbaarheid, participatie, mantelzorg en vrijwilligers. Zij is binnen de gemeente de contactpersoon voor

Meer lezen? Klik hier

Geslaagde avond in dorpshuis de Kil

Hurwenen-Woensdag 24 januari was het gezellig druk in het dorpshuis de Kil te Hurwenen. Alle dertien verenigingen waren uitgenodigd door de dorpsraad, om samen te eten en te inventariseren waar behoefte aan is en waar de dorpsraad hen bij kan ondersteunen. Er werd eveneens gekeken waar de verenigingen elkaar kunnen versterken. Corien Mosselman en Conny

Meer lezen? Klik hier

Woonenquete Hurwenen

Woonenquête Hurwenen De Dorpsraad Hurwenen heeft op de bewonersavond van 17 november 2017 het bouwen van huizen op de voetbalvelden door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) aan de orde gesteld. De gemeente Maasdriel en de Provincie Gelderland hebben al aangegeven dit project te ondersteunen. De heer Marco Vlemmix van BIEB (Bouwen in eigen beheer)

Meer lezen? Klik hier

Is er iets kapot bij u in de buurt?

Is er iets kapot bij u in de buurt? Doe dan een melding woon- of leefomgeving. Dit doet u via de website Melding leefomgeving of bel 14 0418. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen enzovoorts. Meldingen die u kunt doen, zijn bijvoorbeeld: •Afval / zwerfafval •Asfalt-, klinker- en onverharde wegen •Graffiti •Overhangend groen

Meer lezen? Klik hier

Extra hondenpoepdispenser

Namens de dorpsraad Hurwenen is er een verzoek gedaan voor een extra hondenpoepdispenser in de Geerhofstraat (doodlopend gedeelte) in Hurwenen. Inderdaad is één dispenser in Hurwenen weinig, om deze reden wil de gemeente meewerken aan het verzoek van de dorpsraad.  De buitendienst van de gemeente zal de dispenser zo spoedig mogelijk plaatsen De dorpsraad

Berm verbetering waaldijk tussen jannestraat en dorpstraat

De dorpsraad is blij dat de gemeente eindelijk aanpassingen gaat uitvoeren ter verbetering van de wegbermen van de waaldijk. De dijk tussen jannestraat en dorpstraat wordt van 20 t/m 26 september afgesloten voor al het verkeer in verband  met het plaatsen van grasbeton tegels ( zie officiële melding link hier onder) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-51749.html

Nieuwe afvalbakken in de Hurnse Kil tegen zwerfafval

  Op aandringen van de Dorpsraad Hurwenen heeft de gemeente Maasdriel nieuwe grote afvalbakken geplaatst in de Hurnse Kil. Er is nu in de zomer alvast voor twee locaties gekozen: bij het Zandgat, waar gezwommen wordt en bij de Windmolen, waar ook veel verbleven wordt op het strand van de Nevengeul. De gemeente Maasdriel heeft

Meer lezen? Klik hier

Bloemenweide in Hurwenen

Bloemenweide in Hurwenen Wie heeft zaden van wilde bloemen om volgend jaar een wilde bloemenweide te creeeren in Hurwenen? Denk aan korenbloemen, teunisbloemen, papavers, maar vooral ook zonnebloemen, veldsalie en kattestaart. Stokrozen, ook goed. Volgend voorjaar zaaien we het nieuwe wandelpark/ ijsbaan in Hurwenen in en zaden verzamelen doen we nu. Laat mij even weten

Meer lezen? Klik hier