Kort verslag activiteiten dorpsraad april 2021

Een kort verslag van de activiteiten van de dorpsraad de afgelopen periode. A.s. zaterdag (17 april) start de “GroenGroep” met het inzaaien van bloemenzaad langs een rand van de ijsbaan. Tevens gaan ze daar bollen poten. Heb je zin om mee te doen? Ze beginnen om 10.00 uur. Heb je interesse om je aan te

Meer lezen? Klik hier

Gemeente Maasdriel onderzoekt tevredenheid buitendienst

In opdracht van de gemeente Maasdriel worden de werkzaamheden van de buitendienst onderzocht en de tevredenheid van de burgers over de activiteiten die zij verzorgen. Het betreft de buitendienst (bestaande uit 2 opzichters en 4 medewerkers) van gemeente Maasdriel die actief is met calamiteiten en meldingen. Daarnaast zorgen zij voor servicediensten zoals het plaatsen van

Meer lezen? Klik hier

Verslag activiteiten dorpsraad januari 2021

Hurwenen, 9 februari 2021 Een kort verslag van de activiteiten van de dorpsraad de afgelopen periode. 1. Allereerst verwelkomen we ons nieuw bestuurslid Astrid Oosterhuis. 2. Omdat de stamppotavond met de verenigingen niet door kan gaan dit jaar, hebben we bij de bestuursleden een ‘zelfbouw-stamppot-pakket’ afgeleverd. 3. We zijn bezig om een gerenoveerd klei wagonnetje

Meer lezen? Klik hier

Nieuwsbrief december 2020

Geen bewonersavond in 2020. Wel een prachtige nieuwsbrief om u bij te praten over de activiteiten van de dorpsraad in 2020: Nieuwsbrief dorpsraad Hurwenen – digitaal

Straatvertegenwoordigers gezocht voor inspraak 30 km/h zone

25-11-2020 Op 2 november is de Dorpsraad bijgepraat door de gemeente over de maatregelen die gepaard gaan met de invoering van de 30 km/h zone. De Dorpsraad kan echter niet voor iedereen spreken omtrent deze maatregelen. Gezien alle corona beperkende maatregelen die er zijn, wil de gemeente nu met enkele ‘straatvertegenwoordigers’ overleggen welke maatregelen reëel

Meer lezen? Klik hier

Informatiebrief college van B&W en gemeenteraad Maasdriel inzake ‘geitendossier’

24-11-2020 De afgelopen maanden heeft de Dorpsraad gesprekken geïnitieerd tussen de Stichting Gezond en Fris en ondernemer Alexander van der Schans. Doel van deze gesprekken was het tot overeenstemming brengen van beide partijen inzake de uitbreiding van de geitenboerderij. Informatiebrief raadsleden Dorpsraad Hurwenen over het geitendossier.

Korte samenvatting vergadering november

17-11-2020 De dorpsschouw is geweest. O.a. het maaibeleid, slechte randen van de straat en de toestellen in de speeltuin zijn besproken. Nu is het afwachten op de terugkoppeling van de gemeente. De dorpsraad heeft gezorgd dat Stichting Fris en Gezond en Alexander van der Schans met elkaar in gesprek zijn gegaan. De dorpsraad mocht toehoorder

Meer lezen? Klik hier

Gezocht: Bestuurslid en jongerenleden

Gezocht Bestuurslid van de Dorpsraad. Bent u sociaal betrokken bij de leefbaarheid van Hurwenen?. Denkt u daar een stem in te kunnen hebben? Heeft u interesse om u actief in te zetten voor een beter, mooier en socialer Hurwenen? Meld u dan aan als bestuurslid via dorpsraadhurwenen@gmail.com of neem contact op met één van de

Meer lezen? Klik hier

Rode loper dorpsfilm Hurwenen!

Wat hadden wij u graag uitgenodigd voor een spectaculaire  première van onze dorpsfilm,  met een rode loper waarop onze ‘Hurnse’ actrices en acteurs zouden kunnen schitteren!  Echter gezien alle ontwikkelingen rondom corona kunnen wij de rode loper niet uit te rollen.   Onze dorpsfilm, waarbij we geprobeerd hebben het Hurwenen van nu te kunnen laten zien

Meer lezen? Klik hier

Korte samenvatting vergadering oktober

Afgelopen vergadering heeft de Dorpsraad teruggeblikt op de gesprekken met de politieke partijen die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden. Met deze partijen hebben we een aantal zaken zoals de geiten kwestie, de voortgang van het dorpshuis tot de opening in het HRC’14 complex, de groenvoorziening in het dorp en de invoering van de 30 km/h

Meer lezen? Klik hier