De dorpsraad bestaat uit Conny Boekestijn (voorzitter en secretaris), Corien Mosselman (penningmeester), Bernard van Doorn (Vice-voorzitter) Rolf Andringa (bestuurslid) en Ine Tims (bestuurslid).

In 2012  is er in overleg met de Vereniging Kleine Kernen (VVK) Gelderland met een delegatie van de inwoners van Hurwenen een sterkte/zwakte analyse gemaakt van de leefbaarheid in Hurwenen. Een van de aanbevelingen van het VVK was de oprichting van een dorpsbelangen organisatie (dbo). Dat is in analogie met de andere kernen in Maasdriel de Dorpsraad geworden.

Statuten-dorpsraad-Hurwenen

Speerpunten:

Openbare Ruimte en Verkeer over de wegen, het onderhoud, de veiligheid op straat en verkeersmaatregelen

“Hart van Hurwenen” over de mogelijkheden en wensen voor woningbouw op de voetbalvelden.

Uit de gesprekken met de bewoners komt een voor een klein dorp als Hurwenen een bewonderenswaardig groot en gevarieerd verenigingsleven naar voren. In dat verenigingsleven staan de activiteiten van de voetbalvereniging (v.v. Hurwenen), het dorpshuis “De Kil” en het Hurns kerkje centraal. Daarnaast zijn er een Oranjevereniging, een IJsclub, een toneelvereniging, een bridgeclub, een visvereniging, een EHBO-vereniging en meerdere straatverenigingen.

Zij organiseren diverse activiteiten en ook anderen doen dat. Zonder uitputtend te zijn: een feestweek, de kerstmarkt, de Nieuwjaars duik, een zeepkistenrace, de intocht van Sinterklaas en straatbarbecue’ s.