#DOESLIEF

Als dorpsraad vinden wij dat ons mooie Hurwenen momenteel wel erg negatief in de belangstelling staat door alle berichten rondom de geitenhouderij in ons dorp. Wat jammer dat het zo moet gaan. Jaren geleden waren we onder de indruk van zo’n mooie schone boerderij. Echter, schaalvergroting brengt andere problemen met zich mee, daar kunnen we

Meer lezen? Klik hier

Dorpsschouw

Donderdag 13 juni a.s. maakt de dorpsraad met enkele beheerders van de openbare ruimte van gemeente Maasdriel een ronde door het dorp om eventuele gebreken te laten zien en te bespreken. De volgende punten willen we sowieso laten zien: Molenstraat Wegberm en snelheid Ter hoogte van de witte villa is de berm te smal Dorpstraat

Meer lezen? Klik hier

Spreekrecht GVVP – Commissie Ruimte – woensdag april 2019

Geachte voorzitter, wethouder en commissieleden, Verkeersveiligheid en wegenbeheer is een terugkomend onderwerp op onze dorpsraad agenda. We hebben in 2015 al een uitgebreide dorpsschouw gemaakt en hebben over de inhoud daarvan regelmatig  contact met de heer van Hooft. Ook hebben wij als dorpsraad gebruik gemaakt van alle inspraakmogelijkheden inzake het GVVP. Wij hebben de aandachtspunten

Meer lezen? Klik hier

Leefbaarheid en geiten (2) Spreekrecht Raadsvergadering 28 maart 2019

Maasdriel, 28 maart 2019 Geachte voorzitter, college en leden van de raad, U bent hier vanavond bij elkaar o.a. voor de afronding van de discussie over de geitenhouderij van Alexander van der Schans. Twee weken geleden hebben wij als dorpsraad ook gebruik gemaakt van het spreekrecht en onze zorgen kenbaar gemaakt omtrent de leefbaarheid, gezondheid en welzijn

Meer lezen? Klik hier

Update maart 2019 – werkgroep Hart van Hurwenen

Flyer Hart van Hurwenen (maart 2019) Uitwerking Ophaalronde Hart van Hurwenen 2018-2019   Brief aan gemeente Maasdriel: Beste Wethouder De Vries en mevrouw Stolk, De werkgroep Hart van Hurwenen – met mandaat van de dorpsraad – heeft de ophaalronde in het dorp over de toekomst van het Hart van Hurwenen afgerond. Hier waren heel veel

Meer lezen? Klik hier

Leefbaarheid en geiten (maart 2019)

Dringende oproep bij de Commissie Ruimte (13 maart 2019) Geachte voorzitter, leden van de raad, college en overige aanwezigen, Ons doel als dorpsraad is het bevorderen van de leefbaarheid en het bevorderen van het welzijn van de inwoners van ons mooie Hurwenen. Wij inventariseren wensen en behoeften van bewoners en trachten om, in samenwerking met

Meer lezen? Klik hier

Doe, praat en beslis mee

Doe, praat en beslis mee Via ‘Goed Idee, Doe er iets mee’ heeft de dorpsraad een verzoek bij de gemeente ingediend met de vraag “hoe werkt de gemeente?” De kern van onze vraag was welke beïnvloedings- mogelijkheden hebben inwoners richting de gemeente. En hoe brengen we een constructieve dialoog op gang tussen ambtenaren en inwoners.

Meer lezen? Klik hier

Infoavond geitenstal 8 januari 2019

Informatieavond geitenstal 8 januari 2019 tussen Rossum en Hurwenen geplande geitenstal verslag van Hans ter Heege, dorpsraad Rossum de lokatie en leiding Ruim 200 aanwezigen bezochten op 19 december 2018 de informatieavond voor bewoners van Hurwenen en Rossum. De avond werd onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de twee dorpsraden van deze kernen in dorpshuis De

Meer lezen? Klik hier

Ideeën Hart van Hurwenen

Ophaalronde Ideeën Hart van Hurwenen Op 1 november organiseerde de dorpsraad een inwonersavond waarop we ideeën verzamelden over de ontwikkeling van de voetbalvelden: het Hart van Hurwenen. Niet iedereen kon daar bij zijn. Na deze avond ging een werkgroep van inwoners verder met het verzamelen van ideeën en meningen. Doel is om te komen tot

Meer lezen? Klik hier